Velká Praha

Pamětní stříbrná mince 100. výročí založení Velké Prahy -  běžná a špičková kvalita.

 

Nominální hodnota: 10 000 Kč

Autor: Zbyňka Fojtů

Materiál: 999 Ag

Průměr: 100 mm

Síla:  14 mm

Hmotnost: 1000 g

Provedení: běžná kvalita (Standard), špičková kvalita (Proof)

Hrana: vroubkovaná, hladká

Limitovaný náklad: 2.300 ks, 5.600 ks

Emise: 30. listopadu 2021

Emitent: ČNB

Mincovna: Česká mincovna, a.s.

60 000 Kč
Vyprodáno

Česká národní banka vypsala v únoru 2020 ceny za předložení uměleckého návrhu na mimořádnou stříbrnou minci ke 100. výročí založení Velké Prahy. Z důvodu vládních opatření na ochranu proti šíření koronaviru byla uzávěrka ze 17. dubna 2020 přeložena na 7. května 2020.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu se zúčastnilo 6 výtvarníků, kteří předložili celkem 8 sádrových modelů. Poměrně malá účast se připisuje jednak vládním opatřením na ochranu proti šíření koronaviru, která v té době vrcholila, jednak skutečnosti, že jde o zcela nový typ mince, který vyžadoval modelaci návrhu na větším talíři o průměru 250 mm. Vyhodnocení uměleckých návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 26. května 2020. Odborným poradcem byl PhDr. Jakub Hrdlička z Archivu hl. m. Prahy.

Komise hodnotila návrhy tradičním tříkolovým systémem. Všechny návrhy postoupily do druhého kola, kde byly 4 návrhy oceněny základní odměnou a jeden zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které podle názoru komise nejpřesněji vystihly zadané téma. Jeden návrh od Mgr. Marie Šeborové a dva návrhy od akademického sochaře Zbyňka Fojtů však nebyly bez úprav vhodné k realizaci. Komise proto rozhodla o vypsání užší soutěže pro tyto autory s uzávěrkou dne 21. srpna 2020. Předložené návrhy měly být buď upraveny podle připomínek komise, nebo mohli autoři předložit nové návrhy dle svého uvážení.

Oba autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Paní Šeborová předložila jeden upravený návrh a pan Fojtů čtyři upravené návrhy. Vyhodnocení užší soutěže se uskutečnilo na jednání Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 1. září 2020, odborným poradcem byl PhDr. Martin Omelka z Archivu hl. m. Prahy.

Při vyhodnocení užší soutěže komise jednohlasně označila jako nejzdařilejší jeden z návrhů akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Komise vyzdvihla především velmi detailní ztvárnění městských znaků a nádherné provedení historického znaku hlavního města Prahy, který byl platný po celou dobu existence Velké Prahy. Odborný poradce konstatoval, že tento návrh nejlépe vyjadřuje významné jubileum v novodobých dějinách naší metropole.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 1. října 2020 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.

Kód Kód: 286/SK
Kategorie: Mince
Zpět do obchodu